Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1309Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
(art. 5f ust.5 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Aktywów Państwowych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-02-03
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót