Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9421Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9422Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 85 ust.4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, organy uzasadniające ten plan i zakres uzgodnień.

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9423Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 3)
2015-01-13

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9424Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 5)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5)    kwalifikacje wykładowców i instruktorów

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9425Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9426Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb opracowywania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania

 

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone