Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

c) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9302Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1d)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

d) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9303Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1e)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9304Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1f)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

f) formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1g)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

g) zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1h)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

h) zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na

pobyt tolerowany”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9307Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1i)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

i) zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty lub dokumentów, o których mowa w lit. a–e;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9308Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

a) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9309Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2b)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

b) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9310Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

c) wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9311Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2d)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

d) wydanie lub wymianę karty pobytu

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9312Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2e)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

e) wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” lub o wymianę takiego dokumentu

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9313Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 2, i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące

fotografii dołączanych do wniosków

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9314Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb unieważniania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości

cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9315Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu umieszczenia ich w karcie pobytu lub dokumencie

„zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9316Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 6)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu lub dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” i przekazywania

ich do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9317Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 287 ust.1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza listy

podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9318Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 301 ust.2)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór stempla potwierdzającego przedłużenie

okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9319Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 312 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) treść wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9320Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 312 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane