Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim
powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, w tym plan monitoringu
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, plan działań naprawczych i tymczasowy plan działań po zamknięciu
podziemnego składowiska dwutlenku węgla

Podstawa prawnaDz.U. 2011 r. Nr 163 poz. 981Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(art. 27a ust.6)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dz.U.UE L 140 z 5.6.2009
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-11-25
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót